Tranh nhân quả 1

Tác giả: T.T Thích Chân Quang.

Một quy luật… giải thích được tất cả mọi điều trong cuộc sống. Một quy luật khách quan công bằng tuyệt đối của vũ trụ. Dù biết hay không biết, tin hay không tin, muốn hay không muốn, Thánh hay phàm… Tất cả đều bị chi phối bởi quy luật này… Người càng có trí tuệ thì càng tin hiểu sâu sắc tinh tế. Người tin, chấp nhận được quy luật này là người có đạo đức. Vậy quy luật đó là gì?

Câu trả lời chính là … LUẬT NHÂN QUẢ

(sưu tầm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.