Danh ngôn tình bạn tình yêu

A person is only complete when she has a true friend to understand her, to share all her passions and sorrows with, and to stand by her throughout her life. Một người chỉ toàn vẹn khi có một người bạn chân thực có thể hiểu mình, chia sẻ mọi đam mê và buồn phiền và ủng hộ mình suốt cả cuộc đời.

— Khuyết danh, Book of Quotes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *