Danh ngôn Phật giáo

11. Phi chơn tưởng là chơn thật, chơn thật lại thấy là phi chơn, cứ tư duy một cách tà vạy, người như thế không thể đạt đến chơn thật. >> 11. Không chân, tưởng chân thật; >> chân thật, thấy không chân. >> Chúng không đạt chân thật, >> do tà tư, tà hạnh.

— Đức Phật, Book of Quotes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *