Danh ngôn đạo đức

Giời đâu cũng che, cho nên có tiếng là cao; đất đâu cũng chở, cho nên có tiếng là rộng; mặt trời, mặt trăng, chỗ nào cũng soi, cho nên có tiếng là sáng; sông, bể cái gì cũng dong nạp, cho nên có tiếng là lớn.

— Khuyết danh, Book of Quotes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *