Tự động hóa #A017 – Gắn cảm biến – 1

Các cảm biến được dùng để điều khiển vị trí và tốc độ của các thiết bị truyền động được dùng trong các thiết kế tự động. Để đạt được độ nhạy cảm biến hoạt động chính xác, thì vị trí đặt cảm biến là rất quan trọng.

Các phương pháp gắn và loại cảm biến

(1) Định nghĩa và loại cảm biến

Định nghĩa của cảm biến như sau: Cảm biến là một thiết bị có thể phát hiện ra những thay đổi đầu vào vật lý và tạo ra những tín hiệu.

  • Tín hiệu được phát hiện với độ ổn định cao.
  • Chức năng cảm biến vẫn có thể được đảm bảo qua một khoảng thời gian hoạt động dài.
  • Khoảng đầu ra của cảm biến có thể được đảm bảo, trong trường hợp tín hiệu đầu ra được thể hiện bằng số.

Các cảm biến phải được đặt thích hợp để phát hiện ra những thay đổi vật lý (sự hiện diện của đối tượng, tốc độ, thay đổi áp suất…) một cách chính xác.

Các loại cảm biến:

  • Cảm biến phát hiện (dịch chuyển, góc)
  • Cảm biến đo lường (nhiệt độ, độ ẩm)
  • Cảm biến chuyển động (tốc độ, gia tốc)
  • Cảm biến lượng vật lý (áp suất, rung)

(2) Loại cảm biến phát hiện vị trí và các điểm khi điều chỉnh vị trí.

Các cảm biến phát hiện vị trí có các loại sau:

Nguyên lý cảm biếnCác điểm điều chỉnh vị trí
Công tắc giới hạn (cơ khí)Liên hệ vị trí của cần công tắc
Cảm biến tiệm cận (loại cảm biến từ trường)Liên hệ ví trí của thiết bị truyền động dựa trên vật liệu
Như trên (loại dao động HF, loại điện dung tĩnh điện)Như trên
Cảm biến quang (loại tia xuyên)Điều chỉnh trục tia rất quan trọng cho các ứng dụng khoảng cách xa
Cảm biến quang (loại tia phản xạ)Khoảng cách vận hành bị ảnh hưởng bởi điều kiện phản hồi của mục tiêu

(3) Gắn cảm biến phát hiện vị trí

  • Đối với một hệ thống di chuyển tuyến tính trục đơn, và công tắc giới hạn kết thúc hành trình khi kết thúc mỗi hành trình, và một công tác giới hạn vị trí gốc sẽ được sử dụng.
  • Dùng ray cảm biến (1) và đai ốc thanh (2) để gắn cảm biến. Xem Hình 1 và Ảnh 1 là ví dụ cách dùng.
Hình 1. Ví dụ gắn cảm biến tiệm cận
Hình 1. Gắn cảm biến phát hiện vị trí

Hình 2 chỉ ra cách sắp đặt vị trí cảm biến / ray cảm biến / đai ốc thanh đối với bảng XY 2 trục.

Ảnh 2. Ví dụ ứng dụng cảm biến tiệm cận

(dịch từ misumi-techcentral)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *