Tự động hóa #A016 – Các ví dụ ứng dụng kết nối bằng các chi tiết chuyển động tuyến tính

Bài này sẽ giới thiệu một số phương pháp để kết nối các thanh pittong xylanh khí với các đối tượng chuyển động.

Các phương pháp để kết nối các thanh pittong xylanh khí.

(1) Nguyên lý của cơ cấu kết nối chuyển động tuyến tính.

Hai loại dưới đây là những loại phổ biến nhất cho việc chuyển động tuyến tính.

  • a) Loại chuyển động quay sang chuyển động tuyến tính: Động cơ quay + vật nối + dẫn hướng chuyển động tuyến tính + vật thể chuyển động.
  • b) Loại chuyển động tuyến tính sang chuyển động tuyến tính: Xylanh khí + khớp kết nối + dẫn hướng chuyển động tuyến tính + vật thể chuyển động.
  • Loại từ quay sang tuyến tính có thành phần kết nối có khả năng khử rung, và chuyển hoá chuyển động quay thành tuyến tính.
  • Đối với loại kết nối tuyến tính sang tuyến tính, khớp kết nối (floating joint) được dùng để kết nối xylanh khí và vật thể chuyển động. Vai trò của khớp kết nối cũng tương tự như vật nối (coupling).
  • Nếu xylanh khí và phần chuyển động được kết nối mà không dùng khớp kết nối thì có thể gây hư hỏng cho pittong của xylanh khí do các lực tác động trực tiếp quá mức lên.

(2) Ví dụ ứng dụng của khớp nối

Hình 1 cho thấy một phương pháp điển hình của một kết nối khớp nối.

Hình 1. Ví dụ cơ cấu kết nối chuyển động tuyến tính

Hình 2 minh hoạ việc lắp ghép khớp nối. Khớp nối bao gồm bệ đỡ, đai ốc, long đen, và bu-lông. Giữ bệ đỡ và đai ốc có một khoảng dự phòng.

Hình 2. Các chi tiết khớp nối

Hình 3 và Ảnh 1 là các ví dụ của khớp nối kiểu gắn bích.

Hình 3. Khớp nối loại bích

(dịch từ misumi-techcentral)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.