Tự động hóa #A015 – Ví dụ sử dụng chốt bản lề

Một vài ví dụ được giưới thiệu ở đây là phương pháp kết nối hai thành phần máy lại với nhau. Chúng ta vừa thảo luận các phương pháp kết nối cho trục quay. Ở đây, thảo luận sẽ bao gồm các trường hợp kết nối hai thành phần mà ở đó có một thành phần tĩnh và cái kia là động.

(1) Chốt bản lề kết nối

(a) Bản lề là cái gì?

Bản lề là một chi tiết cơ khí gồm hai phần, một phần cố định và phần kia thì có thể quay tự do quanh một chốt. Bản lề có thể được cấu thành dùng chốt bản lề.

(b) Phương pháp kết nối dùng chốt bản lề.

Có các loại sau:

 • Chốt hãm (ví dụ 1) (cotter pin retained)
 • Vòng hãm (ví dụ 2) (retainer ring)
 • Đai ốc hãm (nut retained)
 • Bu-lông hãm/một đầu, cả hai đầu taro (ví dụ 3) (screw reatined/one-end, both-ends tapped)
 • Phương pháp bu-lông (ví dụ 4) (set screw method)
 • Chìa hãm (key retained)

Chốt bản lề được sản xuất theo dung sai đường kính ngoài “g6”. Lỗ khoan ghép cần phải được làm theo dung sai H7 để đạt được các kết nối “lắp trượt” (Slip Fit)

(3) Các gợi ý để lựa chọn phương pháp kết nối

Đánh giá dựa theo danh sách kiểm tra bên dưới tuỳ theo các đặc tính của cơ cấu có thể áp dụng để lựa chọn một phương pháp kết nối phù hợp.

 • Xem ở đó có lực trục tác động lên chốt bản lề không.
 • Chốt bản lề cần thay thế thường xuyên như thế nào.
 • Xem một đầu của chốt bản lề có thể nắm được không.

a) Mối liên hệ giữa chốt bản lề và lực trục

Khả năng giữ chốt bản lề chống lại lực trục sẽ như sau:

(độ bền thấp) chốt hãm < giữ bằng vòng < giữ bằng bu-lông < giữ bằng đai ốc < ren cái < giữ bằng chìa (độ bền cao)

b) Tần suất thay thế chốt bản lề

 • Chốt hãm là loại chỉ dùng một lần, không thể tái sử dụng.
 • Loại giữ bằng chìa là kiểu dùng khá vướng víu khi làm việc.
 • Các phương pháp khác để dễ thay thế.

c) Một đầu của chốt bản lề có thể nắm được hoặc không.

Nếu một đầu của chốt bản lề có thể nắm được do các ràng buộc thiết kế hoặc các ràng buộc về chiều rộng, loại giữ bằng bu-lông hoặc loại giữ bằng chìa có thể được sử dụng.

(4) Các điểm cần chú ý khi kết nối.

Khi dùng các chốt hãm, uốn chốt ở độ dài thích hợp để tránh ảnh hưởng đến vùng xoay.

Các phương pháp kết nối cho các chi tiết di chuyển tuyến tính sẽ được nói tiếp theo.

(dịch từ misumi-techcentral)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.