Tự động hóa #A014 – Các ví dụ dùng chốt định vị / dẫn hướng : Các loại định vị khác nhau

Các kỹ thuật định vị được chỉ ra ở đấy dùng các tấm silicon (đĩa tròn mỏng) và các bảng mạch in (các bảng chữ nhật mỏng) làm ví dụ.

(1) Các gợi ý làm thế nào để xác định được kỹ thuật định vị

Bằng cách lựa chọn chính xác những tiêu chí sau, kỹ thuật định vị cho các trường hợp khác nhau có thể được xác định.

 • a) Lựa chọn vật liệu chốt định vị và hình dạng dựa trên hiểu biết về các đặc tính cụ thể của công việc. Ví dụ: cứng, mềm, dễ xước, dễ nứt/vỡ, biến dạng/cong, bị ảnh hưởng bởi tĩnh điện, không thể kiểm tra được…
 • b) Xác định xem bản thân công việc có bất cứ đặc điểm tham chiếu nào không. Ví dụ: có các lỗ dẫn hướng để định vị, và các lỗ được đánh số từ đặc điểm tham chiếu này.
 • c) Lựa chọn các chốt định vị / dẫn hướng cho phù hợp với các phương pháp cấp phôi vào ra.

(2) Các ví dụ định vị các tấm nguyên liệu khác nhau

Ví dụ 1: Định vị tấm silicon

Hình 1. Định vị các tấm silicon

Các đặc tính của tấm nguyên liệu

 • Hình dạng đĩa mỏng với một phần lõm.
 • Vật liệu cứng, và cạnh của đĩa có thể làm mòn chốt định vị.
 • Được dùng trong môi trường sạch và không chấp nhận gỉ kim loại.
 • Đỉnh hình cầu.
 • Tấm vật liệu được định vị ở cạnh bên của nó.

Phương pháp cấp vật liệu vào và ra

 • Tấm vật liệu được tự động định vị vì vậy chỉ ở phía trên mới được mở để lấy được.

Ví dụ 2: Định vị tấm mạch in có các lỗ dẫn hướng

Hình 2. Định vị tấm mạch in có lỗ dẫn hướng

Các đặc tính của tấm vật liệu

 • Tấm vật liệu bao gồm sợi quang và các chốt định vị sẽ bị mòn dần.
 • Lựa chọn các chốt định vị khớp với các lỗ dẫn hướng.
 • Dùng thiết kế sao cho chốt định vị có thể thay thế được.
 • Tạo một hốc trên đế (hiệu quả công việc)

Tham chiếu định vị

 • Các lỗ định vị được tạo ra trên tấm mạch in.

Phương pháp cấp vật liệu vào và ra

 • Suy nghĩ để nâng cao hiệu suất công việc do quá trình này sẽ được thực hiện thủ công.

Ví dụ 3: Định vị tấm mạch in mà không có các lỗ dẫn hướng

Hình 3. Dẫn hướng bảng mạch in không có lỗ dẫn hướng

Các đặc tính của tấm vật liệu

 • Tương tự như ví dụ 2
 • Dùng nhựa để tránh đoản mạch và ảnh hưởng của tĩnh điện.
 • Lựa chọn “dẫn hướng phôi” làm phương pháp định vị.
 • Lựa chọn nhựa làm vật liệu “dẫn hướng phôi”.

Tham chiếu định vị

 • Lựa chọn “dẫn hướng phôi” thay vì sử dụng chốt do tấm mạch in được định vị bằng các đặc điểm bên ngoài.

(dịch từ misumi-techcentral)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.