Tự động hóa #A013 – Phương pháp giữ/gắn vòng bi – 3

Ba chi tiết dùng để giữ vòng bi được đánh dấu (*) bên dưới:

  • Vòng đệm giữ vòng bi. (bearing retaining collar)
  • Chốt giữ vòng bi. (bearing holding pin) (*)
  • Đai ốc vòng bi. (bearing nut) (*)
  • Long đen vòng bi. (bearing spacer)
  • Nắp vòng bi. (bearing end-cap)
  • Vòng đệm/miếng điệm. (collar/washer) (*)

Ví dụ 1 (xem Hình 1)

Đây là một ví dụ về việc giữ trục xoay dùng một bộ bệ đỡ vòng bi (loại vòng bi hình chữ T, hoặc loại vòng bi gắn đáy) và các đai ốc vòng bi có bộ bu-lông chống lỏng. Sự nới lỏng đai ốc vòng bi được ngăn chặn bằng cách dùng một bu-lông và một miếng làm từ hợp kim đồng. Miếng làm từ hợp kim đồng mềm này đầu tiên được đưa vào trong lỗ bu-lông, và bu-lông được xiết chặt để nghiền miếng hợp kim mềm này trên ren trục để ngăn đai ốc vòng bi khỏi bị nới lỏng.

Hình 1. Vòng bi được cố định vào trục

Ví dụ 2 (xem Hình 2)

Đây là một ví dụ dùng các chốt giữ vòng bi. Chốt giữ vòng bi tiếp xúc với vòng trong đường kính ngoài ở một đầu, và một vòng đệm từ bên trong được ấn vào vòng trong đường kính ngoài của vòng bi từ dầu bên kia để cố định vòng bi với trục.

Hình 2. Vòng bi được cố định vào trục với một chốt giữ vòng bi

(dịch từ misumi-techcentral)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *