Tự động hóa #A011 – Phương pháp giữ/gắn vòng bi – 1

Vòng bi cần phải được giữ ở cả ba chiều, tâm, trục và chu vi liên kết với vỏ của nó và một trục. Việc duy trì hướng tâm và chu vi chủ yếu dựa trên việc lựa chọn dung sai lắp ghép (xem bài #103). Việc duy trì hướng trục còn lại không thể được giải quyết bằng việc lắp chặt vòng bi. Các phương pháp duy trì hướng trục sẽ được giải thích ở đây với các ví dụ.

Lấy ví dụ, các vòng bi tốc độ cao như vòng bi cuối của các vít bi sẽ đòi hỏi các đo lường để chống lại sự phát sinh nhiệt, nhưng ở đây chúng ta sẽ thảo luận các phương pháp gắn vòng bi đối với các vòng bi tốc độ chậm và trung bình.

(1) Các chi tiết gắn/giữ vòng bi của MISUMI

Các chi tiết tiêu chuẩn sau luôn có sẵn:

 • Vòng đệm giữ vòng bi. (bearing retaining collar)
 • Chốt giữ vòng bi. (bearing holding pin)
 • Đai ốc vòng bi. (bearing nut)
 • Long đen vòng bi. (bearing spacer)
 • Nắp vòng bi. (bearing end-cap)
 • Vòng đệm / miếng đệm. (collar / washer)

Ví dụ 1 (xem Hình 1)

Phương pháp gắn để điều chỉnh độ căng vòng bi puli

 • Puli được gắn bằng một chốt đỡ (cantilever pin). Ví dụ này dùng kiểu chốt đỡ được xiết chặt bằng một đai ốc.
 • Vòng đệm giữ vòng bi được dùng để cố định vòng bi puli.
 • Miếng đệm (washer) được đặt giữa vòng bi và vòng đệm để tạo ra lối vào rộng tới vít xiết chặt của vòng đệm.
 • Đường kính ngoài của miếng đệm cần phải khớp với đường kính ngoài của vòng trong của vòng bi.
Hình 1. Gắn vòng bi puli tăng đai

Ví dụ 2 (xem Hình 2)

Gắn puli tăng đai rãnh V bằng nắp vòng bi.

 • Sử dụng chốt đỡ gắn bu-lông, mặt bích.
 • Nắp vòng bi cần khớp với đường kính ngoài của trục chốt đỡ.
Hình 2. Gắn puli tăng đai rãnh V

(dịch từ misumi-techcentral)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *