Tự động hóa #A007 – Lựa chọn bệ đỡ trục

Bệ đỡ trục dạng chữ L có bốn kiểu gắn trục khác nhau. Đặc tính của bốn loại này được mô tả như bên dưới để tham khảo.

Các bệ đỡ trong Kiểu chèn cạnh và Kiểu tách biệt có hình dạng tương tự nhau với khác biệt chỉ ở phương pháp gắn trục. Chúng ta có thể thấy rằng các trục được lắp hoặc tháo theo các cách khác nhau. Sự khác biệt ảnh hưởng tới chu trình lắp bàn di động và công việc bảo dưỡng. Bảng bên dưới so sánh sự khác biệt của bốn loại này.

TênPhương pháp gắn trụcCác đặc điểm
Kiểu tiêu chuẩn (SHKLM)Trục được giữ trực tiếp bằng bộ bu-lông lỗ lục giác– Lực giữ trục không cao quá.
– Không phù hợp cho các ứng dụng mà có lực quay và dọc theo trục truyền trên các trục tuyến tính.
Kiểu chia (SHKSM)Lỗ gắn trục có rãnh ở góc 12 giờ, và một bu-lông xiết chặt rãnh để giữ trục– Lực giữ trục cao và tin cậy.
– Trục chỉ có thể được lắp ngang, gây ra các giới hạn trong việc lắp ráp và bảo trì do ảnh hưởng đến các cơ cấu xung quanh.
Kiểu chia cạnh (SHKWM)Một rãnh được đặt ở cạnh của lỗ trục, và một bu-lông được xiết chặt để kẹp trục tuyến tính.– Tương tự như trên.
– Kiểu này khác so với kiểu chia đỉnh chỉ ở hướng xiết bu-lông, nhưng tất cả ba bu-lông có thể được xiết từ trên.
Kiểu chia tách (SHKPM)Lỗ trục được cắt ngang và tạo thành hai phần riêng biệt. Hai bu-lông được dùng để kẹp trục xuống. – Trục tuyến tính có thể được đặt ở cạnh hay trên đỉnh, giúp cho việc bảo dưỡng dễ dàng.
– Phức tạp hơn khi làm việc do số lượng chi tiết tăng.

Ngoài các loại được chỉ ra ở bảng trên, thì cũng có bốn loại bệ đỡ trục khác như kiểu T, kiểu gắn dưới, và kiểu gắn cạnh. Chúng có thể được lựa chọn dựa theo tiêu chí được chỉ ra ở bên dưới.

Tiêu chí để lựa chọn bệ đỡ trục

  1. Dễ lắp đặt / bảo dưỡng.
  2. Mối liên hệ vị trí với các chi tiết xung quanh.
  3. Khả năng chịu lực của phần gắn.
  4. Dễ dàng tiêu chuẩn hoá.

(dịch từ misumi-techcentral)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *