Tự động hóa #A006 – Cơ cấu chặn bằng cổ trục

Cổ trục giữ bản thân nó trên trục bằng cách kẹp trên chu vi ngoài của nó. Cổ trục kẹp này có thể được tận dụng để làm chặn cho các cơ cấu di chuyển tuyến tính. Lợi ích của việc tận dụng cổ trục để làm chặn là vị trí dừng có thể dễ dàng được điều chỉnh. Hình 1 chỉ ra một cách sử dụng tiêu biểu của cơ cấu chặn cổ trục, và các đặc tính của nó được liệt kê ở bên dưới.

Hình 1. Ví dụ về cơ cấu dừng dùng cổ trục
  • Hệ thống dẫn hướng tuyến tính được chạy bởi một xylanh khí.
  • Cổ trục kiểu khe được dùng để chặn vị trí của xylanh khí. Hai cổ trục được gắn với nhau với một tấm dừng (tấm chặn) để gia tăng độ khỏe.
  • Vị trí chặn có thể dễ dàng được điều chỉnh bằng cách nới lỏng các bu-lông xiết khe trên các cổ trục.
  • Hai trục tuyến tính được gắn với nhau tại đầu cuối bằng một tấm kết nối để tăng cường độ khỏe của cấu trúc.

Ngoài ra, có hai lựa chọn gắn trên các cổ trục: kiểu lỗ ren, và kiểu lỗ xuyên. Các cổ trục này có thể được xiết chặt từ một trong hai cạnh của tấm chặn, như thấy ở Hình 2 bên dưới.

(dịch từ misumi-techcentral)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *