Tự động hóa #A004 – Lắp đặt trục – 2: Ví dụ thực tế

Hai ví dụ sẽ được đưa ra trong bài này xét theo các đặc điểm thiết kế và khả năng bảo dưỡng. Trong ví dụ 1, trục được lắp đặt trực tiếp và trong ví dụ 2, trục được lắp đặt qua bộ giữ trục.

Ví dụ 1 (Xem hình 1)

Cấu trúc của trục với rãnh vòng giữ như sau:

  1. Hai lỗ khoan trên mỗi tấm cố định trục, hai đầu trục qua đó mà được cố định, xác định độ song song của hai trục. Do đó, khoảng cách giữa hai lỗ trên các tấm cố định trục nên được chỉ rõ dung sai.
  2. Độ chính xác của việc lắp đặt trục trên lỗ khoan của hai tấm cố định phải được chỉ rõ dung sai lắp ghép (H7) để đảm bảo việc lắp ghép được chính xác, giảm tối đa sự rung lắc.
  3. Đảm bảo dùng các bu-lông cỡ lớn để cố định vị trí tương đối của các tấm cố định trục với tấm đế.
  4. Khoảng cách giữa hai rãnh vòng giữ trên đầu cuối của trục (khoảng cách L có thể lựa chọn được, tính theo đơn vị mm) phải dài hơn một chút so với khoảng cách ngoài giữa hai tấm cố định trục.

Ví dụ 2

Cấu trúc của giá giữ trục như sau:

  1. Độ song song của hai trục được xác định bởi độ song song của tấm cố định giá giữ trục (cả hai đầu của trục đã được cố định) và độ chính xác của quá trình lắp đặt giá đỡ trục.
  2. Giá đỡ trục có thể được lắp đặt bằng cách taro các tấm cố định giá đỡ trục.
  3. Cấu trúc này đảm bảo độ cứng vững cao như các trục giữ bằng vành tán chính xác.
  4. Tùy theo hình dạng của cuối trục ở phía đối diện, mà có thể có nhiều quy trình lắp ráp khác nhau. Nếu giá đỡ trục được dùng cho cả hai bên thì quá trình lắp đặt nên được thực hiện bằng cách cố định các trục tạm thời, các bộ phận di chuyển và các giá đỡ trục trên các tấm cố định trước khi cố định chặt các tấm trên cấu trúc của thiết bị. Ngoài ra, chúng ta cần chú ý tới sự phức tạp của việc tháo và bảo dưỡng các trục trước khi bắt đầu thiết kế cơ cấu.

(dịch từ misumi-techcentral)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *