Tự động hóa #A003 – Lắp đặt trục – 1: Những biến trong khi thực hiện

Việc lắp đặt trục tùy theo thiết kế của bộ giữ trục và bị hạn chế bởi cấu trúc của toàn thể cơ cấu, những đòi hỏi phải dễ dàng lắp ráp và tháo rời, và giới hạn kích thước của cơ cấu.

(1) Các mặt phẳng tham chiếu của tấm đế mà trục được lắp đặt

Trục phải được lắp đặt song song với các mặt phẳng tham chiếu sao cho bảng tuyến tính có thể di chuyển chính xác. Thông thường, bề mặt trên và bề mặt cuối của tấm cố định bộ giữ trục (ví dụ tấm đế) được dùng làm mặt phẳng tham chiếu. (Xem Hình 1)

(2) Bộ giữ trục và hình dạng ở cuối của trục

Hình dạng ở cuối của trục phù hợp với cấu trúc của cơ cấu cần phải được lựa chọn.

Trong trường hợp của Hình 1, tấm đề không có bất cứ điểm tham chiếu nào để định vị, do đó hai trục được đặt song song bằng cách điều chỉnh chúng trong suốt quá trình lắp đặt.

Hình dạng ở cuối của trục

Lựa chọn cuối trục kiểu thẳng. Các trục này được cố định bằng bộ giữ trục, do đó đầu cuối trục không cần phải gia công gì đặc biệt.

Lắp đặt bộ giữ trục

  1. Cố định hai bộ giữ trục để giữ chắc trục đầu tiên vuông góc với bề mặt của tấm đế.
  2. Đặt một trục qua một bạc ở phía bảng di động, lắp đặt nó trên bộ giữ trục, và cố định trục vào bộ giữ trục.
  3. Đặt trục còn lại qua bạc của bảng di động, và nới lỏng tạm thời hai bộ giữ trục bằng các bu-lông cố định.
  4. Trượt bảng di động chậm để xác nhận bảng di chuyển trơn tru trước khi chúng ta vặn cố định bu-lông chắc chắn.

Hình dạng đầu cuối của trục

Hình 3 chỉ ra cấu trúc mà trục được lắp đặt vuông góc với tấm cố định trục để cho phép xy-lanh khí di chuyển mà không thêm bất cứ tải nào.

Chú ý: để lắp hai trục vuông góc với tấm cố định trục, các trục có đầu cuối bậc hoặc côn được sử dụng. Độ chính xác kích thước và đồng tâm của vùng vai cho phép trục được cố định ở một góc chính xác.

(dịch từ misumi-techcentral)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *