Clean Coder – Giới Thiệu Tác Giả

Robert C. Martin (“Bác Bob”) là một lập trình viên kể từ năm 1970. Ông là người sáng lập và là chủ tịch của tập đoàn Object Mentor, một công ty đa quốc gia gồm những lập trình viên phần mềm nhiều kinh nghiệm và những người quản lý chuyên giúp đỡ các dự án của các công ty khác được hoàn thành. Object Mentors đưa ra những tư vấn trong việc cải thiện quy trình, tư vấn thiết kế phần mềm hướng đối tượng, đào tạo, và các dịch vụ phát triển kỹ năng cho các tập đoàn lớn toàn cầu.

Martin đã xuất bản rất nhiều bài viết trên các tạp chí thương mại khác nhau và là một diễn giả thường gặp tại các hội nghị quốc tế và các cuộc triển lãm thương mại.

Ông là tác giả và biên tập cho nhiều cuốn sách, bao gồm:

  • Designing Object Oriented C++ Applications Using the Booch Method
  • Patterns Languages of Program Design 3
  • More C++ Gems
  • Extreme Programming in Practice
  • Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices
  • UML for Java Programmers
  • Clean Code

Là người dẫn đầu trong ngành công nghiệp phát triển phần mềm, Martin đã phục vụ trong ba năm làm tổng biên tập của tạp chí C++ Report, và ông đã làm chủ tịch đầu tiên của liên minh Agile Alliance.

Robert cũng là sáng lập của công ty tư vấn Uncle Bob Consulting LLC, và là đồng sáng lập của công ty The Clean Coders LLC với con trai ông Micah Martin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.