Khuôn dập

Khuôn dập #1 - Đánh giá độ chính xác của khuôn dập

Khuôn dập #1 – Đánh giá độ chính xác của khuôn dập

Nói chung, độ chính xác về kích thước và độ chính xác về hình dạng sản phẩm được dùng như một "thước đo" độ chính xác của khuôn. Các sản phẩm yêu cầu dung sai rất nghiêm ngặt, ví dụ, ...
Xem thêm
Khuôn dập #2 - Xác định tuổi thọ của khuôn dập

Khuôn dập #2 – Xác định tuổi thọ của khuôn dập

Trong quá trình dập, do sự gia tăng của bavia là nhanh nhất, nên thời gian để bảo trì khuôn dập có thể được xác định bởi chiều cao của bavia. Vì vậy, điều kiện đầu tiên là chúng ta ...
Xem thêm
Khuôn dập #3 - Cách chống dính sản phẩm trên chày trong quá trình dập

Khuôn dập #3 – Cách chống dính sản phẩm trên chày trong quá trình dập

Dính sản phẩm trên chày là một hiện tượng lỗi mà ở đó sản phẩm không giữ nguyên trong cối khuôn (die) mà bị nâng lên trên bề mặt cối. Thật không may, thực tế là các cách để chống phát ...
Xem thêm
Khuôn dập #4 - Thiết kế chày và cối cho lỗ đường kính nhỏ

Khuôn dập #4 – Thiết kế chày và cối cho lỗ đường kính nhỏ

Ở đây, lỗ đột có đường kính nhỏ hơn 1,0 mm. Ngoài ra, chúng ta cũng coi các lỗ φ1,0 mm đó được đột bằng vật liệu có độ dày tấm khoảng 1,0 mm. Thiết kế chày (punch) Vì mục ...
Xem thêm
Khuôn dập #5 - Khe hở trong quá trình dập cắt

Khuôn dập #5 – Khe hở trong quá trình dập cắt

Khe hở là khoảng cách giữa chày (punch) và cối khuôn (die) như trong Hình 1. Nếu khe hở lớn hơn, mặc dù lực cần thiết để dập cắt (blanking) sẽ nhỏ đi, nhưng phần bo tròn (shear droop) của ...
Xem thêm
Khuôn dập #6 - Thiết kế hình dạng của cối khuôn dập cắt

Khuôn dập #6 – Thiết kế hình dạng của cối khuôn dập cắt

Trên khuôn dập cắt, vật liệu được cắt qua lỗ cối và rơi xuống. Phần cối khuôn bao gồm phần cạnh cắt, phần thẳng đứng (còn được gọi là phần song song), và phần côn (còn gọi là phần thứ ...
Xem thêm
Khuôn dập #7 - Cấu trúc cơ bản của khuôn dập

Khuôn dập #7 – Cấu trúc cơ bản của khuôn dập

Chày (punch) và cối (die) là những bộ phận rất quan trọng trong quá trình dập. Phần quan trọng tiếp theo là bộ gạt phôi (stripper). Về cơ bản, cấu trúc của các bộ khuôn dập được tập trung vào ...
Xem thêm
Khuôn dập #8 - Cấu trúc khuôn ghép

Khuôn dập #8 – Cấu trúc khuôn ghép

Cấu trúc khuôn ghép (compound die) ví dụ như kết hợp dập cắt hoặc dập cắt và kéo rút, .v.v. được tạo bởi sự kết hợp của các cấu trúc khuôn cơ bản. Trong những khuôn như vậy, hình dạng ...
Xem thêm
Khuôn dập #9 - Cấu tạo và hình dạng tấm khuôn

Khuôn dập #9 – Cấu tạo và hình dạng tấm khuôn

Cấu tạo tấm khuôn là một yếu tố để xác định cấu trúc của khuôn.  Cấu tạo tấm khuôn có mối liên hệ sâu sắc tới phương pháp thiết kế các tấm khuôn chính của một bộ khuôn dập. Các ...
Xem thêm
Khuôn dập #10 - Những thay đổi cấu trúc khuôn dập do dẫn hướng

Khuôn dập #10 – Những thay đổi cấu trúc khuôn dập do dẫn hướng

Khuôn dập được tạo thành bởi khuôn trên và khuôn dưới. Nếu mối liên hệ giữa khuôn trên và khuôn dưới không đúng thì hoặc là quá trình dập sẽ diễn ra sai hoặc là sẽ phải sửa khuôn sớm ...
Xem thêm
Khuôn dập #11 - Cơ bản về dập cắt (1) Đột bao hình

Khuôn dập #11 – Cơ bản về dập cắt (1) Đột bao hình

Về cơ bản, dập cắt là cắt bao hình ngoài của sản phẩm dùng máy dập. Trong quá trình dập cắt, thông thường biên dạng bao ngoài của sản phẩm được hình thành. Quá trình này được thể hiện trong ...
Xem thêm

chia sẻ kiến thức